MCS d.o.o. | LoGIS - Geoinformacijski sustav za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

LoGIS

OMOGUĆUJE

01

- Grafički prikaz prostornih podataka digitalnog katastarskog plana (DGU)

- Grafički prikaz prostornih podataka registra prostornih jedinica (DGU)

- Grafički prikaz javno dostupnih grafičkih podataka putem servisa (NIPP)

- Grafički prikaz podataka o prostornim planovima iz eKatalog (ISPU)

02

- Povezivanje i pretraživanje grafičkih i atributnih podataka

- Pretraživanje i prikaz podataka iz registra OIB-aLoGIS

Popis modula


LoGIS INFRA

Evidencija komunalne infrastrukture


 • Evidencija komunalne infrastrukture
 • Evidencija čestica vezanih na komunalnu infrastrukturu
 • Evidencija o vlasništvu komunalne infrastrukture
 • Evidencija o dozvolama i radnja vezanim uz komunalnu infrastrukturu
 • Pretraživanje i prikaz prostornih i opisnih podataka za:

 • - nerazvrstane ceste
 • - javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
 • - javna parkirališta
 • - javne garaže
 • - javne zelene površine
 • - građevine i uređaji javne namjene
 • - javna rasvjeta
 • - groblja i krematoriji na grobljima
 • - građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza
 • - ostale građevine
LoGIS KOM
LoGIS KOM
Obračun komunalne naknade
 • Evidencija nekretnina
 • Evidencija obveznika
 • Štampanje rješenja
 • SIMULACIJA naknada po namjeni i naselju
 • TRAGAČ NEevidentiranih nekretnina
 • Prikaz podataka o porezu na promet
 • Automatsko zavođenje u uredsko poslovanje i knjiženje
 • Pretraživanje i prikaz
Leaf free icon
LoGIS POLJ
Plan raspolaganja i upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem
 • Evidencija državnog poljoprivrednog zemljišta (DPZ)
 • Evidencija plana raspolaganja DPZ
 • Kreiranje PTC-ova
 • Evidencija javnih natječaja
 • Evidencija sklopljenih ugovora
 • Pretraživanje i prikaz prostornih i opisanih podataka
 • Automatsko zavođenje u uredsko poslovanje i knjiženje
Leaf free icon
LoGIS KNJIGOVODSTVO
Financijsko praćenje uplate poreza i naknada
 • Automatsko knjiženje zaduženja
 • Štampanje uplatnica
 • Knjiženje uplata
 • Pretraživanje i prikaz kartice iz ostalih programa
 • Knjigovodstvena kartica obveznika
 • Štampa opomena
 • Obračun kamata
 • Pretraživanje i prikaz kartice iz ostalih programa
 • Dohvat stanja knjigovodstvene kartice iz LoGIS modula koji koriste automatsko zaduženje obveznika
Leaf free icon
LoGIS REGI
Evidencija registra imovine
 • Popis dionica u trgovačkim društvima
 • Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima
 • Popis nekretnina
 • Pretraživanje i grafički prikaz čestica/objekata
 • Statistika
 • Šifarnici
 • Izvoz podataka (xml)
Leaf free icon
LoGIS KOMDO
Komunalni doprinos
 • Evidencija objekata
 • Evidencija obveznika
 • Pretraživanje i prikaz podatka o objektima i obveznicima komunalnog doprinosa
 • Kreiranje rješenja
 • Automatsko zavođenje u uredsko poslovanje i knjiženje
Leaf free icon
LoGIS KONCESIJA
Koncesijska odobrenja
 • Evidencija koncesijskih odobrenja
 • Pretraživanje i prikaz prostornih i opisnih podataka o koncesijskim odobrenjima i korisnicima
 • Kreiranje rješenja i zaključaka
 • Automatsko zavođenje u uredsko poslovanje i knjiženje
Leaf free icon
LoGIS JAPO
Porez na korištenje javnih površina
 • Evidencija javnih površina
 • Evidencija korisnika javnih površina
 • Pretraživanje i prikaz prostornih i opisnih podataka
 • Kreiranje rješenja i zaključaka
 • Automatsko zavođenje u uredsko poslovanje i knjiženje
Leaf free icon
LoGIS GROBLJE
Grobni očevidnik i naplata grobne naknade
 • Evidencija grobnih mjesta i ostalih objekata (grobni očevidnik)
 • Evidencija korisnika grobnih mjesta
 • Evidencija ukopanih osoba (registar umrlih osoba)
 • Evidencija naplata grobne naknade
 • Pretraživanje i prikaz prostornih i opisnih podataka
 • Kreiranje rješenja
 • Automatsko zavođenje u uredsko poslovanje i knjiženje
Leaf free icon
LoGIS GRA
Građevinsko zemljište
 • Sadrži grafički prikaz građevinskog zemljišta prema namjeni upotrebe

LoGIS


Preuzmite LOGIS letak

LoGIS

Često postavljana pitanja

U nastavku donosimo, odgovore, rješenja i prijedloge na aktualna često postavljana pitanja.

Ukoliko se želite uvjeriti u rad i funkcionalnosti aplikacije, javite nam se putem e-maila, telefona ili zatražite ponudu na niže navedene kontakte. Rado ćemo Vam prezentirati cijeli sustav LoGIS i odabrane (ili sve) module.

Preporučujemo kupovinu OSNOVNOG I PROŠIRENOG modula kako bi aplikacija ponudila maksimalne učinkovitosti, a MODULI se mogu naknadno kupovati i nadograđivati po željama i potrebama korisnika.

Da, postoji. Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja ili nedoumice, od ponedjeljka do petka, od 8.00 – 16.00 sati.

LoGIS aplikacija izrađena je kao web aplikacija te stoga njezin rad podržavaju sve platforme. Nalazi se na zaštićenom Cloud serveru.